| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/125/2013 Rady Gminy Potok Wielki

z dnia 6 marca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Potok Wielki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 i 3 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) - Rada Gminy Potok Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Potok Wielki powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2.

§ 2. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi :

a) dla nieruchomości zamieszkałych przez 1-3 mieszkańców : 6,00 zł miesięcznie od mieszkańca,

b) dla nieruchomości zamieszkałych przez 4-6 mieszkańców : 5,00 zł miesięcznie od mieszkańca,

c) dla nieruchomości zamieszkałych przez 7 i więcej mieszkańców: 4,00 zł miesięcznie od mieszkańca,

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposóbnieselektywnywynosi:

a) dla nieruchomości zamieszkałych przez 1-3 mieszkańców: 12, 00 zł miesięcznie od mieszkańca,

b) dla nieruchomości zamieszkałych przez 4-6 mieszkańców:10,00 zł miesięcznie od mieszkańca,

c) dla nieruchomości zamieszkałych przez 7 i więcej mieszkańców: 8,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Potok Wielki

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Wojciechowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ASCS-Consulting Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »