| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/223/14 Rady Gminy Strzyżewice

z dnia 15 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/124/08 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Strzyżewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy Strzyżewice uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXVII/124/08 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Strzyżewice, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 138 poz.3332, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/205/13 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 22 listopada 2013 r. w § 1 dodaje się pkt. 1 w następującym brzmieniu: "budowle i budynki lub ich części oraz grunty związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków stanowiące własność Gminy Strzyżewice, będące w posiadaniu Gminy Strzyżewice lub gminnych jednostek organizacyjnych oraz przekazane na podstawie tytułu prawnego w posiadanie zależne osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej."

§ 2.

Zwolnienie określone w § 1 oznacza udzielanie pomocy de minimis i jest wprowadzane z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) oraz polskich przepisów dotyczących pomocy de minimis.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzyżewice.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Strzyżewice


Antoni Skrabucha

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Stachowiak

Marketing Team Leader w firmie HR Tools

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »