| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/19/2014 Rady Miasta Zamość

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2015 roku (Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że Wojewoda Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN-II.4131.26.2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. stwierdził nieważność w części w/w uchwały. )

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 130a ust. 6 i 6a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z póżn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2015r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2014r. poz. 632) - Rada Miasta Zamość uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi publicznej na terenie miasta Zamość w 2015 roku:

1) rower lub motorower -100,00 zł,

2) motocykl - 200,00 zł,

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t - 440,00 zł,

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t -550,00 zł,

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t -780,00 zł,

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t -1 150,00 zł,

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne -1 400,00 zł.

§ 2.

Ustala się wysokość opłat za parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym za każdą rozpoczętą dobę w 2015roku:

1) rower lub motorower -15,00 zł,

2) motocykl - 22,00 zł,

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t - 33,00 zł,

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t - 45,00 zł,

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t - 65,00 zł,

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t - 120,00 zł,

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne -180,00 zł.

§ 3.

Ustala się wysokość kosztów powstałych w sytuacji odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli
wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów, to koszty te ustala się w
wysokości 50% stawek kwotowych opłat określonych w §1 niniejszej uchwały z uwzględnieniem rodzaju
pojazdu.

§ 4.

Traci moc uchwała nr XXXV/382/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 25 listopada 2013r.w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych
oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2014 roku.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady Miasta Zamość


Jan Wojciech Matwiejczuk



POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Narkiewicz-Tarłowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »