| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/32/2015 Rady Powiatu w Łęcznej

z dnia 13 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 222 ustawyz dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Łęczyńskiego uchwalonym Uchwałą Nr IV/16/2015 Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 30 stycznia 2015 roku zmienionym:

- Uchwałą Nr 49/2015 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 19 lutego 2015 roku,

- Uchwałą Nr V/25/2015 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 02 marca 2015 roku,

- Uchwałą Nr 65/2015 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 04 marca 2015 roku,

- Uchwałą Nr 74/2015 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 20 marca 2015 roku,

- Uchwałą Nr 85/2015 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 27 marca 2015 roku,

- Uchwałą Nr 96/2015 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 02 kwietnia 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 255 887 zł. Kwota dochodów po zmianach wynosi 51 962 891 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 47 103 129 zł.

2) dochody majątkowe - 4 859 762 zł. Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 284 686 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 28 799 zł. Kwota wydatków po zmianach wynosi 51 962 891 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 46 857 119 zł.

2) wydatki majątkowe - 5 105 772 zł. Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2.

3. Dokonuje się zmian w wykazie dotacji, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 25 531 zł.

5. Zwiększa się wydatki na zadnia realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 27 103 zł.

6. Dokonuje się zmian w wysokości i podziale rezerw. Kwota rezerw po zmianach wynosi 646 106 zł, w tym:

1) ogólna w kwocie 260 455 zł,

2) celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85 000 zł,

3) celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z systemem oświaty w kwocie 50 651 zł,

4) celowa z przeznaczeniem na realizację wydatków inwestycyjnych drogowych w kwocie 50 000 zł,

5) celowa z przeznaczeniem na realizację wydatków inwestycyjnych oświatowych w kwocie 200 000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Jan Baczyński vel Mróz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/32/2015
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IV/16/2015

Zmiany w budżecie powiatu - dochody

Rady Powiatu w Łęcznej

z dnia 30.01.2015

Plan przed zmianami

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

Dochody razem

51 707 004 zł

0,00

255 887

51 962 891

Dochody bieżące

46 847 242 zł

0,00

255 887

47 103 129

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między

594 497

0,00

25 531

620 028

jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600

Transport i łączność

594 497

0,00

25 531

620 028

Rozdz.60052

Zadania w zakresie telekomunikacji

594 497

0,00

25 531

620 028

§ 2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między

528 441

0,00

22 713

551 154

jednostkami samorządu terytorialnego

§ 2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między

66 056

0,00

2 818

68 874

jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody na zadania własne

39 114 396 zł

0,00

230 356

39 344 752

Dział 750

Administracja publiczna

47 500

0,00

210 356

257 856

Rozdz.75020

Starostwa powiatowe

33 000

0,00

210 356

243 356

§ 0830

Wpływy z usług

3 000

0,00

210 356

213 356

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

280 190

0,00

20 000

300 190

Rozdz.85417

Szkolne schroniska młodzieżowe

54 000

0,00

20 000

74 000

§ 0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub

34 000

0,00

20 000

54 000

innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

DELFIN s.c. tel.(081)7516686


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/32/2015
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IV/16/2015

Zmiany w budżecie powiatu - wydatki

Rady Powiatu w Łęcznej

z dnia 30.01.2015

Plan przed zmianami

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

Wydatki razem

51 707 004 zł

28 799

284 686

51 962 891

Część III

Wydatki bieżące

46 601 232 zł

28 799

284 686

46 857 119

Wydatki na zadania własne

38 783 797 zł

28 799

257 583

39 012 581

Dział 750

Administracja publiczna

5 963 174 zł

0,00

237 479

6 200 653

Rozdz.75020

Starostwa powiatowe

5 521 999 zł

0,00

237 479

5 759 478

§ 4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

53 365

0,00

237 479

290 844

Dział 758

Różne rozliczenia

642 778

28 695

0,00

614 083

Rozdz.75818

Rezerwy ogólne i celowe

339 801

28 695

0,00

311 106

§ 4810

Rezerwy

339 801

28 695

0,00

311 106

Dział 852

Pomoc społeczna

4 211 412 zł

104,00

0,00

4 211 308

Rozdz.85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

1 503 861 zł

104,00

0,00

1 503 757

§ 2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

270 000

104,00

0,00

269 896

między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 001 468 zł

0,00

104,00

2 001 572

Rozdz.85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych

55 792

0,00

104,00

55 896

§ 2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

1 540

0,00

104,00

1 644

między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

5 643 855 zł

0,00

20 000

5 663 855

Rozdz.85417

Szkolne schroniska młodzieżowe

54 000

0,00

20 000

74 000

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 000

0,00

20 000

26 000

Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami

627 525

0,00

27 103

654 628

samorządu terytorialnego

Dział 600

Transport i łączność

627 525

0,00

27 103

654 628

Rozdz.60052

Zadania w zakresie telekomunikacji

627 525

0,00

27 103

654 628

§ 4260

Zakup energii

177 600

0,00

6 657

184 257

§ 4300

Zakup usług pozostałych

256 900

0,00

6 935

263 835

§ 4430

Różne opłaty i składki

133 025

0,00

13 511

146 536

DELFIN s.c. tel.(081)7516686

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Ostrowski

Analityk rynku produktów bankowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »