Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/202/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 30 września 2020 r.

uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych, przekazanych na rzecz gminy, będących dotychczas w posiadaniu PKP lub PKP SA oraz przekazania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie niezbędnym do racjonalnego korzystania z tych domów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe