Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI.167.2020 Rady Gminy Radecznica

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radecznicy do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radecznica

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe