reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/178/12 Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 28 września 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz.1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz.1726, z 2011 r., Nr 185, poz. 1092; Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz. 1707) i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175, poz. 1362; Nr 157, poz. 1241; Nr 202, poz. 1551; Nr 219, poz. 1706; Nr 221, poz. 1738; Nr 65, poz. 554; z 2010 r., Nr 125, poz. 842; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 229; Nr 81, poz. 527; z 2011 r., Nr 106, poz. 622; Nr 149, poz. 887; Nr 81, poz. 440; z 2012 r., poz. 579) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VII/52/2011 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim wprowadza się następujące zmiany: w rozdziale 4:

1) w § 15 dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

" 4) wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swych funkcji, a zwłaszcza funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zespół planowych i zintegrowanych działań przywracających rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji, " ;

" 5) wspieranie oraz wzmacnianie osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych, poprzez pobudzanie ich potencjału i aktywności oraz ukierunkowanie jej na rozwiązywanie problemów oraz rozwój. " ;

2) w § 16 dodaje się w ust. 1 pkt 13 oraz ust. 7 i 8 w brzmieniu:

" 13) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.). " .

" 7. Ośrodek podejmuje działania ukierunkowane na aktywizację, integrację oraz edukację grup kategorialnych (np.: dzieci, młodzież, seniorzy, bezrobotni, niepełnosprawni) oraz społeczności lokalnych w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym będących odpowiedzią na ich potrzeby i problemy. " .

" 8. Ośrodek jest rzecznikiem interesów grup i społeczności lokalnych, w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym. " .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Danuta Szawara

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Bohuszewicz

adwokat, od 2015 roku radca prawny. Radca prawny i Koordynator Obsługi Prawnej w jednym z łódzkich szpitali. W ramach prowadzonej kancelarii obsługuje też inne podmioty lecznicze.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama