| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/70/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"

z dnia 7 maja 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/56/2012 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 69 ust.3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6r ust.3 w związku z art. 3 ust. 2a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/56/2012 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" w Działdowie z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów wprowadza się następujące zmiany:

a) § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

"- odpady zmieszane - co 4 tygodnie z zabudowy jednorodzinnej,

- co 2 tygodnie z zabudowy wielorodzinnej,

- co 2 tygodnie z zabudowy jednorodzinnej z miejscowości Rybno"

b) § 1 pkt 2 lit. a tiret piąty otrzymuje następujące brzmienie:

"- popiół - co 4 tygodnie

- co 2 tygodnie z miejscowości Rybno"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Ekologicznemu Związku Gmin "Działdowszczyzna".

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia


Tadeusz Modzelewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »