reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/ 215 /2013 Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 2 lipca 2013r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Miłakowo

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Rada Miejska w Miłakowie
uchwala, co następuje:

§ 1.

Świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone jest przez Gminę Miłakowo
w zakresie programów wychowania przedszkolnego, obejmujących podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

§ 2.

1. Za zajęcia świadczone przez publiczne przedszkolne ponad czas realizacji podstawy programowej obejmujące zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo - wychowawcze:

a) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka,

b) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem,

c) zajęcia plastyczne i teatralne rozwijające uzdolnienia dziecka,

d) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka,

e) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,

f) opiekę logopedyczną,

g) zajęcia dodatkowe: rytmika, taniec towarzyski, karate, języki obce, religia.

ustala się stawkę za 1 godzinę realizacji tych zajęć, w wysokości 1,00 zł

§ 3.

1. Szczegółowy zakres świadczeń i odpłatności określa umowa cywilno - prawna zwarta pomiędzy dyrektorem a rodzicami (opiekunami) dziecka.

2. Opłaty, o których mowa w uchwale nie obejmują kosztów wyżywienia dziecka.

§ 4.

Wysokość stawki żywieniowe ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 5.

Opłaty, o których mowa w uchwale powinny być wniesione do 10 danego miesiąca, którego należności dotyczy.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr XXI/121/2012 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 27 marca 2012 r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Miłakowo oraz Uchwała Nr XXVIII/158/2012 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwała Nr XXI/121/2012 Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Miłakowo.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miłakowa.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Michał Boczulak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Studzińska

Prawnik, Mediator Stały przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama