| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 30 marca 2015r.

w sprawiezmian budżetu na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 211, 212, 214, 215, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm ) uchwala się co następuje:

§ 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 70.435 708,00 zł, z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 65.007 708,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 5.428 000,00 zł;

- zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 69.676 222,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 64.169 005,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 5.507 217,00 zł ;

- zmiany wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 759.486 zł przeznaczona zostanie w całości na spłatę zaciągniętych kredytów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Pianka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/35/2015
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 marca 2015 r.

Dochody

Dział

Rodział

Paragraf

Rodzaj

Wyszczególnienie

Kwota

852

Pomoc społeczna

258 468,00

85295

Pozostała działalność

258 468,00

2030

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

258 468,00

Własne

Własne

258 468,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-258 468,00

85395

Pozostała działalność

-258 468,00

2030

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

-258 468,00

Własne

Własne

-258 468,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/35/2015
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 marca 2015 r.

Wydatki

Dział

Rodział

Paragraf

Rodzaj

Wyszczególnienie

Kwota

801

Oświata i wychowanie

0,00

80101

Szkoły podstawowe

-732 190,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-538 310,00

Własne

Własne

-538 310,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-14 823,00

Własne

Własne

-14 823,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-95 731,00

Własne

Własne

-95 731,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

-14 308,00

Własne

Własne

-14 308,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-4 000,00

Własne

Własne

-4 000,00

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

-100,00

Własne

Własne

-100,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-1 000,00

Własne

Własne

-1 000,00

4260

Zakup energii

-49 000,00

Własne

Własne

-49 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

-1 500,00

Własne

Własne

-1 500,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-13 418,00

Własne

Własne

-13 418,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

-22 145,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-18 645,00

Własne

Własne

-18 645,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-3 000,00

Własne

Własne

-3 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

-500,00

Własne

Własne

-500,00

80104

Przedszkola

-96 882,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-83 000,00

Własne

Własne

-83 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-13 882,00

Własne

Własne

-13 882,00

80110

Gimnazja

-492 770,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-412 383,00

Własne

Własne

-412 383,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-70 645,00

Własne

Własne

-70 645,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

-9 742,00

Własne

Własne

-9 742,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

119 027,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

101 645,00

Własne

Własne

101 645,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

16 882,00

Własne

Własne

16 882,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

500,00

Własne

Własne

500,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

1 224 960,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

950 693,00

Własne

Własne

950 693,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

14 823,00

Własne

Własne

14 823,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

166 376,00

Własne

Własne

166 376,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

24 050,00

Własne

Własne

24 050,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

Własne

Własne

4 000,00

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

100,00

Własne

Własne

100,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 000,00

Własne

Własne

1 000,00

4260

Zakup energii

49 000,00

Własne

Własne

49 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 500,00

Własne

Własne

1 500,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

13 418,00

Własne

Własne

13 418,00

852

Pomoc społeczna

0,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

-7 392,00

3110

Świadczenia społeczne

-7 392,00

Własne

Własne

-7 392,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

7 392,00

3110

Świadczenia społeczne

7 392,00

Własne

Własne

7 392,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »