| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/76/2015 Rady Gminy Lidzbark Warmiński

z dnia 26 listopada 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2015.1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 465 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/67/2015 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2015 r. poz. 3879) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Znamierowski

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/76/2015
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/76/2015
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/76/2015
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Kwiatkowska-Cylke

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »