reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/9/2016 Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), oraz art. 15 ust.1, art. 19 pkt 1 lit. a
i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U z 2015 r. poz. 613 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Na terenie miasta Giżycka wprowadza się opłatę targową.

§ 2. Określa się dzienne stawki opłaty targowej.

1. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 dla osób dokonujących sprzedaży na Targowisku miejskim, o którym mowa w § 1 uchwały Nr XXXIX/87/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z 19 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego zmienionej uchwałą Nr V/13/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 lutego 2015 r. o zmianie uchwały Nr XXXIX/87/2013:

1) Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży:

a) obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra, wózka, - 2 zł

b) ze stoiska, pojazdu, ławy, straganu, stołu, wiaty, namiotu, innych obiektów przystosowanych do sprzedaży - 5 z ł,

c) innej niż wymieniona w pkt 1 lit. a i b - 7 zł

2. W innych miejscach na terenie miasta poza wyznaczonym targowiskiem - 12 zł

3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

1. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Zarządzającego Targowiskiem miejskim, o którym mowa w § 2 uchwały Nr XXXIX/87/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z 19 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego zmienionej uchwałą Nr V/13/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 lutego 2015 r. o zmianie uchwały Nr XXXIX/87/2013

2. Za pobór opłaty targowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanej opłaty.

3. Inkasent, o którym mowa w ust.1 rozliczenia z pobranej opłaty targowej i odprowadzenia wpływów tej opłaty do budżetu miasta dokonuje:

1) w terminie do 10 dnia po zakończeniu miesiąca, w którym opłata targowa została pobrana przez inkasenta,

2) za miesiąc grudzień, w ostatnim dniu roboczym tego miesiąca.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Giżycku Nr XVI/113/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Giżycku


Ryszard Błoszko

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama