| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/142/2016 Rady Powiatu w Olsztynie

z dnia 27 czerwca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/103/2015 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 109.078.696,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 105.324.237,46 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 3.754.459,00 zł.".

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 109.078.696,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 97.576.617,46 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 11.502.079,00 zł.

2. Uchwala się wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 10.205.447,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku uchwala się w wysokości 1.296.632,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 4 do uchwały;

2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 5 do uchwały;

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi uchwala się w wysokości 206.281,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.".

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 7 do uchwały.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Olsztynie


Alicja Danuta Wąsik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/142/2016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.ods

Załącznik 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/142/2016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.ods

Załącznik 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/142/2016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.ods

Załącznik 3

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XV/142/2016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik3a.ods

Załącznik 3a

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/142/2016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.ods

Załącznik 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/142/2016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik5.ods

Załącznik 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/142/2016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik6.ods

Załącznik 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/142/2016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik7.ods

Załącznik 7

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »