reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/309/10 Rady Miasta Świdwin

z dnia 27 maja 2010r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola samorządowe, prowadzone przez Miasto Świdwin

Na podstawie art.5a ust. 2 pkt 1) i art.14 ust. 5 oraz art.67a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz art.40 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miasta Świdwin uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Świdwin:

1)dzienna opłata za opiekę i obsługę podczas spożywania : śniadania - 1,97 zł. obiadu - 3,27 zł.; podwieczorku - 1.30 zł.

2)opłata za wyżywienie dziecka (dzienna stawka żywieniowa 4,30 zł. ), równa kosztom surowców wykorzystywanych do przygotowania : śniadania - 1,29 zł.; obiadu - 2,15 zł. podwieczorku - 0,86 zł.

§ 2. Rodzic zobowiązany jest do wnoszenia opłat określonych w § 1 do 10 dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc z góry.

§ 3. 1. Opłata, o której mowa w § 1 podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu w wysokości obliczanej wg zasady: dzienna stawka należna od danego dziecka mnożona przez liczbę dni nieobecności dziecka w przedszkolu.

2. Zwrot następuje poprzez pomniejszenie opłat za świadczenia w przedszkolu w kolejnym miesiącu, o kwotę równą kwocie zwrotu.

3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu w ostatnim miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola, opłata podlega zwrotowi w kwocie ustalonej wg powyższych zasad w terminie 14 dni od zakończenia tego miesiąca w sposób uzgodniony między rodzicem dziecka, a dyrektorem przedszkola.

§ 4. Traci moc Uchwała NR X/92/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 18 października 2007 roku w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu oraz Uchwała NR XXI/170/08 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 października 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2007 r. Nr 113, poz.1982 oraz z 2008 r. Nr 98, poz 2186)

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr inż. Roman Artyński


Uzasadnienie

Zgodnie z art.67a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r., Nr 256, poz. 2572) w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła (przedszkole) może zorganizować stołówkę. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Zadania z art. 67a ust. 2 u. s. o. należą do właściwości rady gminy. Ustawodawca upoważnił radę gminy do ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Nizioł

radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama