reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVIII/386/10 Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 19 października 2010r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 657 i Nr 143, poz. 963)

Rada Miejska w Łobzie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału w wysokości 30% różnicy wartości, jaką nieruchomość miała przed podziałem a wartością, jaką nieruchomość ma po podziale.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/137/04 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 45, poz. 860).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Elżbieta Kobiałka


Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami rada gminy ustala w drodze uchwały wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej, nie więcej jednak niż 30% różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed podziałem, a wartością jaką nieruchomość miała po podziale. Na podstawie powyższej uchwały Burmistrz Łobza może ustalić w drodze decyzji opłatę adiacencką z tytułu wzrostu jej wartości po podziale.

Uzasadnienie podpisał Burmistrz Łobza Ryszard Sola.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek sp. z o.o.

Skrivanek sp. z o.o. jest jedną z największych firm tłumaczeniowych i szkół językowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama