reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/334/10 Rady Miasta Świdwin

z dnia 25 października 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta Świdwin :

1)od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej :

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 740 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1 235 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 482 zł

2)od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3)od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 270 zł ;

4)od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały ;

5)od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 801 zł ;

6)od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały ;

7)od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a) mniej niż 30 miejsc - 801 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 738 zł

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/247/09 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 października 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 88, poz. 2409).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdwin.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Edward Fryszkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/334/10
Rady Miasta Świdwin
z dnia 25 października 2010 r.

Liczba osi dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne)

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

108

189

13

14

189

525

14

15

525

738

15

738

1674

Trzy osie

12

17

189

330

17

19

330

678

19

21

678

879

21

23

879

1355

23

25

1355

2106

25

1355

2106

Cztery osie i więcej

12

25

879

892

25

27

892

1393

27

29

1393

2211

29

31

2211

2589

31

2211

2589


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/334/10
Rady Miasta Świdwin
z dnia 25 października 2010 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów :
ciągnik siodłowy + naczepa ;
ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

33

52

18

25

354

641

25

31

748

1230

31

1889

2047

Trzy osie

12

40

1666

2185

40

2303

2691


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/334/10
Rady Miasta Świdwin
z dnia 25 października 2010 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów :
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

27

33

18

25

238

427

25

427

750

Dwie osie

12

28

281

414

28

33

820

1136

33

38

1136

1728

38

1536

2185

Trzy osie

12

38

905

1261

38

1261

1711


Uzasadnienie

Aktualnie obowiązujące obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. zostało wydane na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.). W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza (art. 20 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2010 r. opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 51, poz. 688, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2010 w stosunku do pierwszego półrocza 2009 r. wyniósł 2,6%. W projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 proponowana zmiana polega na wzroście obowiązujących stawek o 2,6 % stosownie do wzrostu cen. Dokonano jedynie czynności technicznej polegającej na przeliczeniu stawek obowiązujących w roku bieżącym zgodnie ze wskaźnikiem.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama