reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/84/11 Rady Miasta Świdwin

z dnia 28 października 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i przedszkolom

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 21 poz 113 i Nr 149, poz.887) w związku z art. 80 ust.1,2,3 i 4. oraz art.90 ust. 1, 2a, 2b i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 , Nr 273, poz. 2703 , Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141 , Nr 94, poz. 788 , Nr 122, poz. 1020 , Nr 131, poz. 1091 , Nr 167, poz. 1400 , Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 , Nr 208, poz. 1532 , Nr 227, poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273 , Nr 80, poz. 542 , Nr 115, poz. 791 , Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917; z 2009 r. Nr 6, poz. 3 , Nr 31, poz. 206 , Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705; z 2010 r.Nr 44,poz. 250, Nr 54, poz.320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 , Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz.814 i Nr 149, poz.887) Rada Miasta Świdwin uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale NR XV/140/08 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i przedszkolom, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. Nr 72, poz. 1578 uchyla się §2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdwin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Henryk Klaman


Uzasadnienie

Uchwała nr XV/140/08 Rady Miasta Świdwin w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i przedszkolom została uchwalona w dniu 25 kwietnia 2008 roku. Projekt uchwały uzyskał klauzulę zgodności z prawem. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 sierpnia 2008 roku Nr 72, poz. 1578. W związku z tym, że w ustawie o Finansach Publicznych w art.124, ust.3 znajduje się definicja wydatków bieżących przygotowano projekt uchwały o skreśleniu §2 uchwały Nr XV/140/08 z dnia 25 kwietnia 2008 roku, ponieważ zgodnie z § 147 ust.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz.U. z 2002 r. Nr 100, poz.908) jeżeli w ustawie lub innym akcie normatywnym ustalono znaczenie danego określenia w drodze definicji, w obrębie tego aktu nie wolno posługiwać się tym określeniem w innym znaczeniu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama