reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIII/162/2012 Rady Miejskiej w Myśliborzu

z dnia 31 stycznia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli publicznych wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w Gminie Myślibórz


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), oraz art. 14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), art. 58 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XVI/118/2011 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli publicznych wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w Gminie Myślibórz, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie: § 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Myślibórz, zwane dalej "przedszkolami", w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego, obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, na zasadach określonych w statucie przedszkola w godzinach od 9.00 do godziny 14.00.
2) § 3 otrzymuje następujące brzmienie: § 3. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za każde rozpoczęte pół godziny świadczeń, o których mowa w § 2 w wysokości 1,90 zł.
3) W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślibórz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Chmielewska
UZASADNIENIE
Uzasadnienie do uchwały Nr XXIII/162/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Zmiana uchwały w części dotyczącej godzin bezpłatnej realizacji podstawy programowej wynika z potrzeby dostosowania jej zapisów do organizacji pracy przedszkoli publicznych. Część rodziców (opiekunów) przyprowadza dzieci po godz. 8.00, a tym samym nie mogą one w pełni korzystać z zajęć w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego, które na podstawie dotychczas obowiązującej uchwały są realizowane od tej godziny. Zmiana stawki spowodowana jest uwzględnieniem w kosztach pobytu dziecka w godzinach wykraczających ponad realizację podstawy programowej, także wydatków rzeczowych związanych z organizacją pracy przedszkola. Zmiana zasady wnoszenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu poprzez ustalenie opłaty za realizację zadań wykraczających ponad podstawę programową spowodowało, że cześć rodziców ograniczyło pobyt dzieci w przedszkolu, co przyniosło widoczny skutek w znacznym zmniejszeniu dochodów przedszkola. Większość rodziców zadeklarowało pobyt dziecka w przedszkolu nie dłużej niż 7-7,5 godziny, tym samym wysokość opłaty wnoszonej wg nowych zasad jest znacznie niższa, niż poprzednia. Przewidywane wcześniej dochody obniżyły się o 45-50%. Utrzymanie dochodów na dotychczasowym poziomie wymagałoby pobytu wszystkich dzieci co najmniej przez 8 godzin. Przedszkola publiczne w Myśliborzu czynne są nawet do 10 godzin dziennie. Proponowana stawka spowodowałaby utrzymanie dochodów na poziomie wykonania budżetu z lat poprzednich. Stawka za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym ponad podstawę programową, oprócz wynagrodzenia pracowników powinna także uwzględniać inne koszty związane z funkcjonowaniem placówki (ogrzewanie, energia elektryczna, woda, środki czystości) a od stycznia bieżącego roku nastąpił wzrost kosztów związanych z tymi elementami. Biorąc pod uwagę te czynniki, aby utrzymać na dotychczasowym poziomie koszty funkcjonowania przedszkoli, wskazane jest podwyższenie opłaty wnoszonej przez rodziców. W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama