| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/100/2012 Rady Gminy Manowo

z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania, opróżniania zbiorników bezodpływowych, oczyszczalni biologicznych i transport nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 12, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 978 Nr 173 poz. 1218 z 2018 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675 Nr 40 poz. 230) art. 6 ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zmianami Dz. U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1042, z 2008 r. Nr 223 poz. 1464, z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 79 poz. 66, Nr 92 poz. 753, Nr 215 poz. 1664, z 2010 r. Nr 47 poz.278)

§ 1. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru, opróżniania zbiorników bezodpływowych, oczyszczalni biologicznych i transport nieczystości ciekłych do zlewni, świadczone przez przedsiębiorstwa posiadające zezwolenie na świadczenie tych usług, w wysokości 18,00 zł za m3 + obowiązujący podatek VAT.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Prus

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »