reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVII/142/2012 Rady Miejskiej Białogardu

z dnia 25 stycznia 2012 r.

o zmianie uchwały budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28. poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 212 ust. 1 pkt 2 i art. 222 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429) i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285, z 1996 r. Nr 23, poz. 102 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

§ 1. W planie wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2012 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr XV/135/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 28 grudnia 2011 r. - Uchwała budżetowa na rok 2012 zmienionej uchwałą Nr XVI/137/2012 z dnia 5 stycznia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) w pkt 1 kwotę 53.372.976 zł zastępuje się kwotą 53.538.502 zł,

b) w pkt 2 kwotę 9.168.425 zł zastępuje się kwotą 8.994.225 zł;

2) w § 5 kwotę 9.168.425 zł zastępuje się kwotą 8.994.225 zł;

3) w § 6:

a) w pkt 1 kwotę 140.000 zł zastępuje się kwotą 141.250 zł,

b) w pkt 2:

- w lit. a kwotę 120.000 zł zastępuje się kwotą 144.200 zł,

- w lit. b kwotę 370.900 zł zastępuje się kwotą 151.054 zł,

- w lit. c kwotę 2.850.000 zł zastępuje się kwotą 2.510.800 zł;

4) załączniki:

a) nr 5 - Wydatki majątkowe budżetu Miasta Białogard w roku 2012 (inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z budżetu Miasta),

b) nr 15 - Plan dochodów rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2012

- otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Józef Leszczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/142/2012
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/142/2012
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/142/2012
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama