reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXII/311/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Drawsko Pomorskie udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Na podstawie art. 15 ust. 2 w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące przystanki komunikacyjne i dworce, których właścicielem jest gmina Drawsko Pomorskie udostępnionych dla operatorów i przewoźników:

Lp.

Nr drogi

Numer przystanku

Lokalizacja

Strona

Nazwa przystanku

Kilometraż

Gmina

1.

Bez nr droga wewn.

G-01

P

Nętno

0+002

Drawsko Pomorskie

2.

554504Z

G-02

L

Zagozd

1+400

Drawsko Pomorskie

G-03

L

Zagozd

2+150

Drawsko Pomorskie

3.

554520Z

G-04

L

Konotop

0+200

Drawsko Pomorskie

5.

Bez nr

G-05

L

Woliczno

0+0,90

Drawsko Pomorskie

6.

Bez nr droga wewn.

G-06

P

ul. Kupiecka Drawsko Pomorskie

0+035

Drawsko Pomorskie

2. Określa się następujące warunki i zasady korzystania z obiektów, o których mowa w ust. 1:

1) z obiektów korzystać mogą wyłącznie przewoźnicy będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, zwani dalej "przewoźnikami"

2) udostępnienie przewoźnikom obiektów następuje na pisemny wniosek, którego wzór określa załącznik do niniejszej uchwały, do którego należy dołączyć:

a) proponowany rozkład jazdy,

b) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;

3) właściciel może odmówić wydania zgody na korzystanie z obiektów w przypadku gdy:

a) uzgodnienie linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b) uzgodnienie linii komunikacyjnej wpłynie na zakłócenie jej przepustowości - utrudni korzystanie z przystanków przez przewoźników, którzy już posiadają zawartą umowę;

c) przewoźnik ma zamiar świadczyć usługi w zakresie przewozu osób na tej samej linii komunikacyjnej i w tym samym czasie, co inni przewoźnicy korzystający z przystanków, którzy już posiadają zawartą umowę;

4) warunkiem korzystania z obiektów jest zawarcie umowy na korzystanie z przystanków na terenie gminy Drawsko Pomorskie;

5) przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia właściciela z 1-miesięcznym wyprzedzeniem o planowanych zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte w dokumentach załączonych do wniosku, o którym mowa w pkt 2, lub o zaprzestaniu działalności przewozowej;

6) korzystanie z obiektów może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadania i wysiadania), dopuszcza się możliwość postojów wynikających z rozkładów jazdy jedynie na przystankach początkowych i końcowych, o ile zostały na nich wyznaczone w tym celu określone miejsca;

7) przewoźnicy korzystający z obiektów są zobowiązani w szczególności do:

a) umieszczania rozkładów jazdy środków transportu na wymienionych w rozkładach jazdy przystankach,

b) utrzymania tablicy z rozkładami jazdy w należytym stanie technicznym,

c) zapewnienie aktualności rozkładów jazdy,

d) korzystania z obiektów w sposób nieutrudniający innym przewoźnikom
korzystanie z nich na równych prawach,

8) przewoźnikom zabrania się postoju autobusu na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim


Włodzimierz Matusiak


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/311/2013
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 lutego 2013 r.

Drawsko Pomorskie, dnia ______________________________

Urząd Miejski

w Drawsku Pomorskim

WNIOSEK
o wydanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych których właścicielem jest gmina Drawsko Pomorskie.

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

(Nazwa i adres siedziby wnioskodawcy, NIP)

wnosi o wydanie zgody na korzystanie z niżej wymienionych przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Drawsko Pomorskie:

Lp

Nazwa przystanku

Kierunek

1

2

3

4

5

Załączniki:

a) proponowany rozkład jazdy,

b) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami
komunikacyjnymi.

_____________________________

(podpis)


Uzasadnienie

Podstawą do opracowania uchwały jest art. 15 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zmianami).

Niniejsza uchwała ujednolica i porządkuje warunki oraz zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Drawsko Pomorskie, dla wszystkich przewoźników z nich korzystających. Pozwoli na zawieranie stosownych umów, a przyszłości także pobierania przez gminę stosownych opłat za każde zatrzymanie się środka transportu wobec wszystkich przewoźników z nich korzystających.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tamara Pokrzywka-Bensalem

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama