| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIV/262/2013 Rady Gminy Karnice

z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów gminy o kwotę 348 111,00 zł , w tym:

DZ. 900 rozdz. 90002 § 0830 348 111,00

§ 2. Zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę 798 366,00 zł , w tym:

DZ. 010 rozdz. 01095 § 0960 6 530,00

DZ. 700 rozdz. 70005 § 0770 393 325,00

DZ. 700 rozdz. 70005 § 0830 3 000,00

DZ. 700 rozdz. 70005 § 0920 3 400,00

DZ. 756 rozdz. 75616 § 0500 27 000,00

DZ. 756 rozdz. 75616 § 0690 3 000,00

DZ. 756 rozdz. 75616 § 0910 6 000,00

DZ. 756 rozdz. 75618 § 0490 348 111,00

DZ. 756 rozdz. 75621 § 0020 2 000,00

DZ. 852 rozdz. 85212 § 2360 6 000,00

§ 3. Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę 450 255,00 , w tym:

DZ. 010 rozdz. 01030 § 2850 7 000,00

DZ. 010 rozdz. 01095 § 4300 68 600,00

DZ. 600 rozdz. 60016 § 4210 15 000,00

DZ. 600 rozdz. 60016 § 6050 120 000,00

DZ. 600 rozdz. 60016 § 6060 1 755,00

DZ. 700 rozdz. 70004 § 4210 5 000,00

DZ. 700 rozdz. 70004 § 4300 15 000,00

DZ. 700 rozdz. 70004 § 4530 30 000,00

DZ. 710 rozdz. 71035 § 4520 7 900,00

DZ. 754 rozdz. 75406 § 3000 4 000,00

DZ. 754 rozdz. 75412 § 4210 6 000,00

DZ. 754 rozdz. 75412 § 4270 10 000,00

DZ. 900 rozdz. 90095 § 4010 150 000,00

DZ. 926 rozdz. 92605 § 4300 10 000,00

§ 4. Po dokonanych zmianach w § 1- 3 plan budżetu zamyka się :

dochodami 14 456 371,85

wydatkami 13 807 425,69

nadwyżką 648 946,16

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Przeździęk


Uzasadnienie

I. Zmiany budżetu Gminy na rok 2013 po stronie dochodów ( zmniejszenia):

DZ. 900 rozdz. 90002 § 0830 348 111,00

( wpływy z różnych opłat- odpady stałe)

II. Zmiany budżetu Gminy na rok 2013 po stronie dochodów( zwiększenia):

DZ. 010 rozdz. 01095 § 0960 6 530,00

( otrzymane darowizny w postaci pieniężnej- dożynki gminne)

DZ. 700 rozdz. 70005 § 0770 393 325,00

( sprzedaż nieruchomości )

DZ. 700 rozdz. 70005 § 0830 3 000,00

( gospodarka mieszkaniowa- opłaty CO)

DZ. 700 rozdz. 70005 § 0920 3 400,00

( gospodarka mieszkaniowa - pozostałe odsetki)

DZ. 756 rozdz. 75616 § 0500 27 000,00

( podatek od czynności cywilnoprawnych)

DZ. 756 rozdz. 75616 § 0690 3 000,00

( wpływy z różnych opłat)

DZ. 756 rozdz. 75616 § 0910 6 000,00

( odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)

DZ. 756 rozdz. 75618 § 0490 348 111,00

( opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

DZ. 756 rozdz. 75621 § 0020 2 000,00

( podatek dochodowy od osób prawnych)

DZ. 852 rozdz. 85212 § 2360 6 000,00

( 20% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń

wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej)

III. Zmiany budżetu Gminy na rok 2013 po stronie wydatków ( zwiększenia):

DZ. 010 rozdz. 01030 § 2850 7 000,00

( wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego)

DZ. 010 rozdz. 01095 § 4300 68 600,00

( środki na organizację dożynek gminnych)

DZ. 600 rozdz. 60016 § 4210 15 000,00

( zakup materiałów na remont dróg gminnych)

DZ. 600 rozdz. 60016 § 6050 120 000,00

( budowa drogi w Węgorzynie 120 000,00 zł)

DZ. 600 rozdz. 60016 § 6060 1 755,00

( wykup gruntu pod drogę od prywatnego właściciela)

DZ. 700 rozdz. 70004 § 4210 5 000,00

( utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego)

DZ. 700 rozdz. 70004 § 4300 15 000,00

( utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego- usługi kominiarskie)

DZ. 700 rozdz. 70004 § 4530 30 000,00

( podatek od towarów i usług)

DZ. 710 rozdz. 71035 § 4520 20 000,00

( utrzymanie cmentarzy-opłata za wywóz nieczystości stałych)

DZ. 754 rozdz. 75406 § 3000 4 000,00

( przekazania środków finansowych na rzecz Funduszu Wsparcia Morskiego Oddziału

Straży Granicznej w Gdańsku z przeznaczeniem dla placówki w Rewalu)

DZ. 754 rozdz. 75412 § 4210 6 000,00

( Ochotnicze Straże Pożarne- zakup paliwa)

DZ. 754 rozdz. 75412 § 4270 10 000,00

( Ochotnicze Straże Pożarne- remont dachu 6 000,00 i remont samochodu pożarniczego IFA

4 000,00)

DZ. 900 rozdz. 90095 § 4010 150 000,00

( wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w ramach robot publicznych)

DZ. 926 rozdz. 92605 § 4300 10 000,00

( organizacja sportu w Gminie)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »