| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVII/258/2013 Rady Miejskiej w Białym Borze

z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2013.594 z późn. zm.) oraz art. 5 i 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U.2010.95.613 z późn. zm.) Rada Miejska w Białym Borze uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni 0,75 zł

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1m2 powierzchni. 0,36 zł

c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,56 zł

2) od budynków:

a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej 0,61 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej 17,60 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej 10,75 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej 4,68zł

e) pozostałych lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego:

- od budynków pozostałych zajętych przez osoby prawne na garaże, budynki gospodarcze od 1 m2 powierzchni użytkowej 7,73 zł

- od budynków letniskowych i budynków wykorzystywanych do celów rekreacyjnych przez osoby fizyczne od 1m 2 powierzchni użytkowej 7,73zł

- od budynków zajętych przez osoby fizyczne na garaże od 1m2 powierzchni użytkowej 4,53zł

- od budynków zajętych przez osoby fizyczne na pomieszczenia gospodarcze - komórki na przechowywanie opału lub wykorzystywane do chowu drobnego inwentarza na własne potrzeby od 1m2 powierzchni użytkowej 4,02zł

3) od budowli:

- wartość określona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 ust. 3 -7 - 2% wartości

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) budynki i grunty wykorzystywane do celów ochrony przeciwpożarowej,

2) nieruchomości lub ich części służące upowszechnianiu kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, szkolnictwa oraz pomocy społecznej.

§ 3. Przyjmuje się wzory: Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1), Dane o Nieruchomościach (ZN-1/A), Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od Nieruchomości (ZN-1/B) oraz Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białego Boru.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXII/172/2012 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/258/2013
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/258/2013
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/258/2013
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/258/2013
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik4.pdf

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wiktor Markiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »