| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLVIII/381/2014 Rady Powiatu w Szczecinku

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r., poz 379) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r., poz. 379) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/342/2013 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2014, zmienionej uchwałami Nr XLV/354/2014 z dnia 7 lutego 2014 r., Nr XLVI/362/2014 z dnia 27 marca 2014 r., Nr XLVI/364/2014 z dnia 27 marca 2014 r. i Nr XLVII/374/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r., wprowadza się przesunięcia między paragrafami, rozdziałami i działami wydatków budżetu - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Budżet Powiatu Szczecineckiego na 2014 r. po dokonanych przesunięciach nie ulega zmianie i zamyka się po stronie:

1) dochodów kwotą 108.917.957,68 zł

2) wydatków kwotą 110.439.907,68 zł

2. Planowany deficyt w kwocie 1.521.950,00 zł - zostanie sfinansowany wyemitowanymi obligacjami i pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany do limitu wydatków Powiatu Szczecineckiego na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku określonego w załączniku Nr 8 - do uchwały Nr XLII/342/2013 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2014:

1) w przedsięwzięciu V - Przebudowa i modernizacja obiektów: wartość zadania pn.: "Dostosowanie obiektów internatu ZS Nr 5 do wymagań ochrony ppoż." zmniejsza się o kwotę 10.605,00 zł tj. do wysokości 275.395,00 zł.

2) w przedsięwzięciu VIII - Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych:

a) wartość zadania pn.: "Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych w ZS im. O. Langego w Białym Borze ", zwiększa się o kwotę 1.605,00 zł tj. do wysokości 103.000,00 zł.

b) wartość zadania pn.: "Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych w I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku ", zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł tj. do wysokości 103.000,00 zł.

c) wartość zadania pn.: "Likwidacja barier transportowych poprzez zakup pojazdu (busa) 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 5 w Szczecinku ", zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł tj. do wysokości 103.000,00 zł.

d) wartość zadania pn.: "Likwidacja barier transportowych poprzez zakup pojazdu (busa) 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku ", zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł tj. do wysokości 103.000,00 zł.

2. Limit wydatków Powiatu Szczecineckiego na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku, po zmianach - stanowi zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

Przewodnicząca Rady


Dorota Chrzanowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/381/2014
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY W PLANIE BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO W 2014 ROKU


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/381/2014
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

LIMIT WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU SZCZECINECKIEGO NA 2014 ROK


Uzasadnienie

Zmiany po stronie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2014 rok w zakresie przesunięć wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami budżetu, wynikają ze zmian wartości zadań inwestycyjnych, po przeprowadzonych przetargach.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »