reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLVI/672/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie

z dnia 30 lipca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d , lit. e i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379), po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się zmian budżetu Miasta Koszalina polegających na:

- zwiększeniu dochod ów ogółem o kwotę8.885.000

- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę8.885.000

z tego:

a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę7.280.000

b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę5.275.000

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1,

który stanowi integralną część uchwały;

c) zwiększeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę1.605.000

d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę3.610.000

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2,

który stanowi integralną część uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem, po uwzględnieniu powyższych zmian, przedstawia się następująco:

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2014 rok ogółem510.991.190,40

z tego:

- dochody gminy360.139.924,40

- dochody powiatu150.851.266,00

1) dochody bieżące415.885.777,40

a) gminy300.681.820,40 zł

b) powiatu115.203.957,00 zł,

2) dochody majątkowe95.105.413,00

a) gminy59.458.104,00 zł

b) powiatu35.647.309,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości479.686.920,00

z tego:

1) dochody gminy338.671.054,00 zł

a) bieżące 279.232.745,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego30.000 zł

b) majątkowe 59.438.309,00 zł,

2) dochody powiatu141.015.866,00 zł

a) bieżące 105.368.557,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego601.452 zł

b) majątkowe 35.647.309,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej31.285.770,40

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie21.454.870,40 zł

a) bieżące 21.435.075,40 zł

b) majątkowe 19.795,00 zł

2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące9.830.900,00 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej18.500,00 zł

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 14.000,00 zł,

2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.500,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2014 rok ogółem559.327.390,40

z tego:

- wydatki gminy372.221.171,40

- wydatki powiatu187.106.219,00

1) wydatki bieżące409.287.650,40

a) gminy 286.601.801,40 zł

b) powiatu 122.685.849,00 zł,

2) wydatki majątkowe150.039.740,00

a) gminy85.619.370,00 zł

b) powiatu64.420.370,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych528.023.120,00

z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy350.752.301,00 zł

a) bieżące 265.152.726,00 zł

b) majątkowe 85.599.575,00 zł,

2) wydatki na zadania własne powiatu177.270.819,00 zł

a) bieżące 112.850.449,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego2.469.125

b) majątkowe 64.420.370,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej31.285.770,40

z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie21.454.870,40 zł,

a) bieżące 21.435.075,40 zł

b) majątkowe 19.795,00 zł,

2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 9.830.900,00 zł.

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej18.500,00 zł

z tego:

1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 14.000,00 zł,

2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.500,00 zł.

C. Deficyt budżetowy w wysokości- 48.336.200,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stefan Turowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/672/2014
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 30 lipca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2014 ROKU


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/672/2014
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 30 lipca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2014 ROKU

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Łomozik

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama