| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLIV/315/14 Rady Gminy w Będzinie

z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona? przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona? przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594; poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399; poz. 1593) Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się § 1 ust. 1 uchwały nr XXVIII/192/13 Rady Gminy w Będzinie z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona? przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 18.04.2013r. poz. 1648) w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

1. Z nieruchomości, na których zamieszkuj ą mieszkańcy, w zamian za uiszczona? opłat ę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane s ą w każdej ilości:

1) odpady komunalne zmieszane,

2) odpady opakowaniowe ze szkła, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino,

3) odpady papieru i tektury (w tym opakowania), zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino,

4) odpady tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino,

5) odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino.

§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały XXVIII/192/13 Rady Gminy w Będzinie z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują? mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona? przez właściciela nieruchomości opłatę? za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego 18.04.2013r. poz. 1648) pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie


Andrzej Nożykowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »