reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXI/238/16 Rady Miejskiej w Goleniowie

z dnia 25 maja 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla organów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Goleniów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157)

Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXVI/311/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla organów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Goleniów (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 3202) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

minimalne wynagrodzenie - należy przez to rozumieć kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalaną zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;";

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dotację celową dla organu prowadzącego:

1) żłobek - w wysokości 22% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w czasie przekazywania dotacji,

2) klub dziecięcy - w wysokości 11% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w czasie przekazywania dotacji,

miesięcznie na każde dziecko, z zastrzeżeniem ust. 2.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Łukasz Mituła

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Godyń

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama