reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/97/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r Nr 21, poz. 113 ), art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit.f i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011r Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz.654, Nr 171, poz.1016 ), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski .

2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 60,00zł od jednego psa.

§ 2. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 30 czerwca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, wysokość opłaty ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty .

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 3. 1. Podatnicy opłaty od posiadania psów z terenu miasta Grodzisk Wlkp. są zobowiązani do jej zapłaty w kasie Urzędu Miejskiego lub na właściwy rachunek bankowy.

2. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów na terenie wsi w drodze inkasa.

3. Na inkasentów wyznacza się następujących sołtysów :

1)Zbigniew Sowa - na terenie sołectwa Albertowsko, obejmującego wieś Albertowsko;

2)Krystyna Węgrzyn- na terenie sołectwa Biała Wieś, obejmującego wieś Biała Wieś;

3)Stanisław Drgas - na terenie sołectwa Borzysław, obejmującego wieś Borzysław;

4)Piotr Szymanowski - na terenie sołectwa Chrustowo, obejmującego wieś Chrustowo i Młyniewo;

5)Toepler Hanna - na terenie sołectwa Czarna Wieś, obejmującego wieś Czarna Wieś;

6)Zdzisław Sternal - na terenie sołectwa Grąblewo, obejmującego wieś Grąblewo;

7)Bronisław Herzog - na terenie sołectwa Kąkolewo, obejmującego wieś Kąkolewo;

8)Elżbieta Jędrzejczak - na terenie sołectwa Kobylniki, obejmującego wieś Kobylniki;

9)Jarosław Zeidler- na terenie sołectwa Kurowo, obejmującego wieś Kurowo;

10)Roman Ranke - na terenie sołectwa Lasówki, obejmującego wieś Lasówki;

11)Aurelia Domagała - na terenie sołectwa Ptaszkowo, obejmującego wieś Ptaszkowo i Lulin;

12)Czesław Górny - na terenie sołectwa Rojewo, obejmującego wieś Rojewo;

13)Stanisław Raj - na terenie sołectwa Słocin, obejmującego wieś Słocin;

14)Józef Bresz - na terenie sołectwa Snowidowo, obejmującego wieś Snowidowo;

15)Zygmunt Lamenta - na terenie sołectwa Sworzyce, obejmującego wieś Sworzyce;

16)Zbigniew Kroll - na terenie sołectwa Woźniki, obejmującego wieś Woźniki;

17)Justyna Kandulska - na terenie sołectwa Zdrój, obejmującego wieś Zdrój.

4. Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 25% od zainkasowanej kwoty .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/297/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp z dnia 29 października 2009 roku w sprawie opłaty od posiadania psów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012r .

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcowska Mariusz Boruch

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama