| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/67/12 Rady Gminy Chodzież

z dnia 7 września 2012r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla drzewa z gatunku lipa drobnolistna, uznanej za pomnik przyrody, rosnącego w miejscowości Milcz

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz Dz. U. z 2012 r. poz. 567) oraz art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220; Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664; Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i 954 i Nr 119, poz. 804 oraz Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 170; Nr 94, poz. 549; Nr 95, poz. 963; Nr 208, poz. 1241i Nr 224, poz. 1337)

Rada Gminy Chodzież uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Znosi się status pomnika przyrody drzewa z gatunku lipa drobnolistna o wymiarach obwód 574 cm, wys. 26 m., szer. korony 22 m., rosnącego w miejscowości Milcz, stary nieczynny cmentarz, stanowiący własność gminy Chodzież, po uprzednim uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu.

2. Zniesienie formy ochrony przyrody drzewa, o którym mowa w ust. 1 następuje z uwagi na odłamanie głównego konaru wzdłuż całego drzewa i tym samym utratę wartości przyrodniczych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX/67/12

Rady Gminy Chodzież

z dnia 7 września 2012 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla drzewa z gatunku lipa drobnolistna, uznanej z pomnik przyrody, rosnącego w miejscowości Milcz

Zgodnie z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zmianami) zniesienie formy przyrody następuje w razie utraty wartości przyrodniczej, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego, lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. Celem niniejszej uchwały jest zdjęcie ochrony pomnikowej drzewa z gatunku lipa drobnolistna rosnącego w miejscowości Milcz, dz. 407 obręb Milcz. Wymieniony pomnik przyrody jest w słabej kondycji zdrowotnej i utraciło wartości przyrodnicze, zostało złamane w wyniku wystąpienia silnych wiatrów. Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »