reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/250/2012 Rady Gminy Komorniki

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie: podziału Gminy Komorniki na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889), art. 418 § 1 i art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) 1) oraz art.17 pkt 2-ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) 2) . Rada Gminy Komorniki uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Komorniki na 21 jednomandatowych okręgów wyborczych.

§ 2. Granice i numery poszczególnych okręgów wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komorniki.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Komorniki


mgr Marian Adamski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz.134, Nr94, poz. 550, Nr 102, poz.588, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz.1016, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 849

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 poz. 567.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/250/2012
Rady Gminy Komorniki
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, ICH GRANICE I NUMERY ORAZ LICZBA WYBIERANYCH RADNYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/250/2012
Rady Gminy Komorniki
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXVIII/250/2012
RADY GMINY KOMORNIKI
z dnia 25 października 2012 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

Grupa doradcza Russell Bedford jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych Russell Bedford International, zrzeszających prawników, audytorów, doradców podatkowych, księgowych, finansistów oraz doradców biznesowych. Russell Bedford doradza klientom w ponad 90 krajach na całym świecie. Grupa posiada ponad 290 biur i zatrudnia ok. 7.000 profesjonalnych doradców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama