reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/204/2012 Rady Miejskiej w Witkowie

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/110/2011 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22.12.2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok zmienionej:

1. Zarządzeniem Nr 2/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 3 stycznia 2012r.

2. Zarządzeniem Nr 13/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 stycznia 2012r.

3. Uchwałą Nr XIII/121/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 15 lutego 2012r.

4. Zarządzeniem Nr 16a/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 lutego 2012r.

5. Uchwałą Nr XIV/134/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 marca 2012r.

6. Zarządzeniem Nr 26/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 marca 2012r.

7. Uchwałą Nr XV/140/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 kwietnia 2012r.

8. Zarządzeniem Nr 30/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 14 maja 2012r.

9. Zarządzeniem Nr 35/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 25 maja 2012r.

10. Zarządzeniem Nr 39/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 6 czerwca 2012r.

11. Uchwałą Nr XVI/152/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 czerwca 2012r.

12. Zarządzeniem Nr 51/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 czerwca 2012r.

13. Zarządzeniem Nr 52/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 5 lipca 2012r.

14. Zarządzeniem Nr 54/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 12 lipca 2012r.

15. Zarządzeniem Nr 62/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 27 lipca 2012r.

16. Uchwałą Nr XVII/157/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 8 sierpnia 2012r.

17. Zarządzeniem Nr 67/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 sierpnia 2012r.

18. Zarządzeniem Nr 74/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 10 września 2012r.

19. Uchwałą Nr XVIII/170/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 września 2012r.

20. Zarządzeniem Nr 77/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 21 września 2012r.

21. Zarządzeniem Nr 78a/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 28 września 2012r.

22. Zarządzeniem Nr 80/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 5 października 2012r.

23. Uchwałą Nr XX/186/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 października 2012r.

24. Zarządzeniem Nr 85/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 25 października 2012r.

25. Zarządzeniem Nr 87a/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 października 2012r

26. Zarządzeniem Nr 91/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 8 listopada 2012r

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 40 251 262,84 zł zwiększa się o kwotę 174 931,12 zł tj. do kwoty 40 426 193,96 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 36 396 008,48 zł

zwiększa się o kwotę 182 244,52 zł tj. do kwoty 36 578 253,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 3 855 254,36 zł

zmniejsza się o kwotę 7 313,40 zł tj. do kwoty 3 847 940,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 1 ust. 2 pkt. 2 dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w wysokości 3 397 007,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu na rok 2012 rok w wysokości 39 306 629,57 zł zwiększa się o kwotę 174 931,12 zł tj. do kwoty 39 481 560,69 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 33 351 216,18 zł

zwiększa się o kwotę 222 982,19 zł tj. do kwoty 33 574 198,37 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 5 955 413,39 zł

zmniejsza się o kwotę 48 051,07 zł tj. do kwoty 5 907 362,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust. 2 pkt. 2 wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: Dotacje udzielone z budżetu dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 226 791,00 zł zwiększa się o kwotę.2 612,00 zł tj. do kwoty 229 403,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust. 2 pkt. 3 wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań GiM Witkowo w wysokości 2 801 572,58 zł zwiększa się o kwotę 111 537,00 zł tj. do kwoty 2 913 109,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6a. Załącznik Nr 6a do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4a do niniejszej uchwały.

6. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na łączną kwotę 1 879 321,62 zł w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 540 910,62 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 338 411,00 zł"

Zgodnie z załącznikiem Nr 7. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. § 7 otrzymuje brzmienie: " Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego;

3) przychody 6 922 010,00 zł

4) koszty 6 922 010,00 zł"

zgodnie z załącznikiem Nr 8. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. § 8 uchwały budżetowej w brzmieniu: "Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego" zgodnie z załącznikiem Nr 9. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

9. § 13 uchwały budżetowej w brzmieniu "Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą." zgodnie z załącznikiem Nr 10. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/204/2012
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 30.11.2012r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/204/2012
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 30.11.2012r.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXI/204/2012
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik2a.pdf

Wydatki majątkowe GiM Witkowo - stan na dzień 30.11.2012r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/204/2012
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Dotacje udzielone z budżetu GiM Witkowo dla innych jednostek samorządu terytorialnego -

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/204/2012
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXI/204/2012
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik4a.pdf

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/204/2012
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie udzielanych dotacji z budżetu GiM Witkowo w 2012 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/204/2012
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/204/2012
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji na inwestycje dla samorządowego zakładu

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/204/2012
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Dochody i wływy na 2012 rok z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.. 402 ust.4-6 ustawy Prawo

Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie


Bogusław Mołodecki


Uzasadnienie

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok uzasadnione jest w związku z m.in.:

DOCHODY

1) decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.424.2012.7 z dnia 26 października 2012r. zwiększającą plan dotacji celowych na 2012r. w dz.854, rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 126.399,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

2) decyzją Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu w sprawie przyznania nagrody dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 3 w Witkowie na kwotę 6.580,20 zł,

3) decyzją Ministra Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012r. zwiększającą część oświatową subwencji ogólnej na 2012r.o kwotę 111.696,00 zł.

4) dostosowaniem planu dochodów własnych do poziomu wykonanych dochodów.

WYDATKI

1) Zwiększa się wydatki majątkowe na:

a) zadanie pn. "Kotłownia Przedszkole Miejskie ul. Jasna" o kwotę 4.500,00 zł,

b) zadanie pn. "zakup tablicy interaktywnej" dla Gimnazjum w Witkowie 9.000,00 zł

c) zadanie pn. "Zakup urządzeń do Sali fitness" kwota 5.000,00 zł

2) Zmniejsza się wydatki majątkowe na:

a) zadanie pn. "monitoring w OW Skorzęcin o kwotę 5.740,00 zł,

b) zadanie pn. "zakup licencji i konfigurację systemu eGmina." o kwotę 2.460,00 zł,

c) zadanie "Dotacja dla ZGK w Witkowie na modernizację dwóch lokali jednoizbowych - pustostany" o kwotę 1.533,07 zł,

d) zadanie "zakup oprogramowania do ewidencji środków trwałych " o kwotę 10.378,69 zł.

e) zadanie "hala widowiskowo-sportowa" o kwotę 39.280,00 zł,

f) zadanie pn. "Kotłownia Przedszkole Kołaczkowo" o kwotę 2.000,00 zł,

g) zadanie "Dotacja dla ZGK w Witkowie - budowa instalacji do odprowadzenia gazu składowiskowego" o kwotę 5.159,31 zł,

3) Zwiększa się wydatki bieżące m.in. na

a) wypłatę stypendiów socjalnych na kwotę 157.999,00 zł

b) oświetlenie uliczne : o kwotę 25.000,00 zł,

c) dotacje dla niepublicznego przedszkola 'Ochronki w Witkowie" o kwotę 20.605,00 zł,

d) dotacje dla Powiatu Słupeckiego za dzieci z Gminy Witkowo uczęszczające do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy o kwotę 1.403,00 zł,

e) dotacje dla Gminy Września za dzieci z Gminy Witkowo uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Września o kwotę 1.209,00 zł,

4) Zmniejsza się wydatki bieżące m.in. na:

a) rezerwowane na bieżące utrzymanie obiektów sportowych łącznie na kwotę 80.219,47 zł,

b) rezerwowane na udzielenie dotacji organizacjom pożytku publicznego łącznie na kwotę 10.000,00 zł

5) Zwiększa się plany finansowe podległych jednostek organizacyjnych:

a) Gimnazjum w Witkowie o kwotę 10.000,00 zł,

b) Szkoła Podstawowa Nr 3 o kwotę 33.636,90 zł,

c) Przedszkole Miejskie w Witkowie o kwotę 26 860 ,00 zł,

d) Szkoła Podstawowa w Gorzykowie o kwotę 6.000,00 zł,

e) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie o kwotę 25.000,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie


Bogusław Mołodecki

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Śmidoda

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama