reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr SO-IV.0031.25.2014.4 Starosty Słupeckiego; Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 25 marca 2014r.

Kwalifikacja wojskowa 2014

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm), w związku z art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXI/178/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej

pomiędzy:

Wojewodą Wielkopolskim - reprezentowanym przez Andrzeja KUNICKIEGO - Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,

a

Powiatem Chodzieskim - reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

1. Julian HERMASZCZUK - Starosta,

2. Mirosław JURASZEK - Wicestarosta,

w związku ze zwiększonymi kosztami badań specjalistycznych, zgodnie postanowiono:

§ 1. W Porozumieniu w sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 6 lutego 2013 r., o którym wyżej mowa, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Na przeprowadzenie powierzonych zadań, Powierzający przekaże Przejmującemu dotację celową wyłącznie w ramach i do wysokości kwoty 4.190,00 zł (słownie: cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych zero groszy). Dotacja będzie wykorzystana i rozliczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).";

2) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Powierzający zobowiązuje się przekazać dotację na rachunek bankowy Przejmującego, najpóźniej do dnia 31 maja 2013 r.".

§ 2. Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks do Porozumienia wchodzi w życie z dniem podpisania przez wszystkie strony i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4. Aneks do Porozumienia sporządzono w wersji cyfrowej oraz dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na nośniku papierowym, po jednym dla każdej ze stron.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców


Andrzej KUNICKI

STAROSTA


Julian HERMASZCZUK


WICESTAROSTA


Mirosław JURASZEK

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama