| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/39/15 Rady Miejskiej Gminy Kłecko

z dnia 2 czerwca 2015r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłecko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013, poz.1399 ze zm.), Rada Gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłecko stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kłecko.

§ 3.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XXVIII/236/14 z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kłecko.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej


Adam Kroenke


Załącznik do Uchwały Nr VIII/39/15
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 2 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

do uchwały nr VIII/39/15 Rady Miejskiej Gminy Kłecko

z dnia 2 czerwca 2015r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015 poz. 87) Rada Miejska Gminy Kłecko zobowiązana jest podjąć uchwałę zawierająca zapisy wymagane w znowelizowanej ustawie.

Regulamin ma na celu ułatwienie funkcjonowania nowego systemu ze względu na przejrzyste zasady w nim zawarte. Szczegółowo określa wymagania utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości znajdujących się na obszarze Gminy Kłecko. Wskazuje obowiązki właścicieli nieruchomości, określa rodzaj pojemników oraz sposób postępowania z odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Określa wymagania i zasady gromadzenia nieczystości ciekłych oraz obowiązki osób posiadających zwierzęta na terenie nieruchomości.

Zgodnie z art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska Gminy Kłecko, uchwalając Regulamin zobowiązana jest uzyskać opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Adam Kroenke

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Tołwiński

Radca Prawny z kancelarii BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »