| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/71/2015 Rady Gminy Bralin

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/56/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1515) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Bralin uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/56/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok, w § 1, w punkcie 1 dodaje się literę d) "niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego" w wysokości 3 od 1m2 powierzchni.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.


Uzasadnienie

Uzasadnienie:

Dodanie w § 1 punktu 1 litery d - gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, nastąpiło w związku z wejściem w życie art. 37 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) o rewitalizacji.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »