reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 106/XVI/2011 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również tryb ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142 poz. 1591 z póź. zm ) oraz art. 17 ust . 1 pkt 11, art.50, ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( Dz. U z 2009r, nr 175, poz. 1362 z póź. zm. ) Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznaje się na podstawie złożonego wniosku wraz z zaświadczeniem lekarskim; lub innym dokumentem potwierdzającym konieczność przyznania takiej pomocy.

§ 2. 1. Osoby, którym świadczone są usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mają obowiązek ponosić z tego tytułu opłatę w wysokości określonej decyzją Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2. Koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych wynika z kalkulacji sporządzonej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za każdy rok kalendarzowy.

3. Należność za świadczone usługi należy wpłacać do kasy GOPS w Boronowie do 30 danego miesiąca.

§ 3. Osoby korzystające z usług ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej wg. tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie usług może ona zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na określony czas, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy, zwłaszcza ze względu na długotrwała chorobę i związane z tym znaczne wydatki na zakup lekarstw.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Boronowie.

§ 6. Traci moc uchwała nr 24 / XIII / 2004 Rady Gminy w Boronowie z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Boronowie


Edward Czyż


Załącznik do Uchwały Nr 106/XVI/2011
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Tabela stawek odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób samotnie gospodarujących oraz osób przebywających w rodzinie

Dochód na osobę
w stosunku do kryterium określonego
w art. 8, ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w %

Wysokość odpłatności w % ustalona
od kosztu usługi

Osób samotnych
oraz samotnie gospodarujących

Osób w rodzinie

0 - 100 %

0

0

101 % - 150 %

5

10

151 % - 200 %

10

20

201 % - 300 %

15

30

301 % - 400 %

30

60

Powyżej 400 %

100

100

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama