| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/988/13 Rady Miasta Katowice

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Katowice "Relaksowa"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 w związku z art. 6 i 7 ust. 1 pkt 2, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 1 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz 260 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. 1. Nadać nazwę "Relaksowa" nowo wybudowanej ulicy, łączącej dwie odnogi ulicy Żeliwnej w dzielnicy Załęże.

2. Ulica, o której mowa w ust. 1, stanowi drogę wewnętrzną, położoną na działkach nr 10/1, 20/1, 21/1, 28/15, 28/18, 35, 36/3 i 38/1 karta mapy 36 obręb Śródmieście-Załęże, będących własnością Miasta Katowice oraz na działce nr 11/4 karta mapy 36 obręb Śródmieście-Załęże, będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie i użytkowaniu Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie. Usytuowanie ulicy ilustruje szkic sytuacyjny, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter


Załącznik do Uchwały Nr XLII/988/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 listopada 2013r.

ul. RELAKSOWA

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »