Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/52/385/14 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 22 maja 2014r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bielskiego na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 595 z późn.zm.), w związku z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne /t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm./, po zasięgnięciu opinii Burmistrzów/Wójtów gmin z terenu powiatu bielskiego i Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Bielsku-Białej,

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/46/336/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bielskiego na 2014 rok, zmienionej Uchwałą Nr IV/49/367/14 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 27 lutego 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

W okresie pełnienia dyżuru apteki pracują w godzinach określonych w pkt 1 załącznika nr 2; przy czym godziny pracy „całodobowo” oznaczają pracę, w terminie wymienionym w niniejszym załączniku, całą dobę tj. od godz. 800 rano do godz. 800 rano dnia następnego.;

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

3) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Roman Migdał


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/52/385/14
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 22 maja 2014 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bielskiego

Lp.

Adres,

Nazwa apteki, nr tel.

Godziny pracy

1

Bestwina, ul. Szkolna 4

32/215-71-87

pon-pt 800 – 1800, sob. 900 – 1300

2

Buczkowice, ul. Romana Białka 1307

„Pod Modrzewiem” 33/817-71-25

pon-pt 800 – 1800, sob. 800 – 1300

3

Buczkowice, ul. Szkolna 1

„Przyjazna” 33/817-75-34

pon-pt 800 – 1800, sob. 800 – 1400

4

Bystra, ul. Promienista 1

„Apteka 21” 33/472-33-49

pon-pt 800 – 2000, sob. 800 – 1600

5

Bystra, ul. Szczyrkowska 58

„Beskidzka” 33/817-12-43

pon-pt 830 – 1800, sob. 830 – 1400

6

Czaniec, ul. K.Wojtyły 26

33/810-95-05

pon.800 – 1600, wt. śr. 800 – 1800,
czw.pt. 800 – 1600, sob. 800 – 1300

7

Czaniec, ul. K.Wojtyły 58

„Apteka w Czańcu”, 33/818-50-75

pon-pt 800 – 2000, sob. 800 – 1800

8

Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1c

„Apteka Dobrych Rad Prima”
32/215-17-62

pon-pt 800 – 1800, sob. 800 – 1200

9

Czechowice-Dziedzice, ul. Piłsudskiego 12

„Eureka” 32/214-66-00

pon-pt 800 – 2000, sob. 800 – 1400

10

Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 17

„Europejska” 32/215-24-80

pon-pt 800 – 2100, sob. 800 – 1400

11

Czechowice-Dziedzice,
ul. Makuszyńskiego 6

„Galenika” 32/214-36-23

pon-pt 800 – 2000, sob. 800 – 1400

12

Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 189

„Hipokrates IV” 32/214-59-20

pon-pt 800 – 1800, sob. 800 – 1300

13

Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta 18a

„Hygieja”32/215-56-26

pon-pt 800 – 2000, sob. 800 – 1600

14

Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 83

„Lekosfera DGA21” 32/722-69-90

czynna całobobowo

15

Czechowice-Dziedzice,
ul. Niepodległości 10A

„Max” 32/214-52-34

pon-pt 800 – 2000, sob. 900 – 1400

16

Czechowice-Dziedzice, ul. Jagiellońska 13

„Ojca Pio” 32/215-37-25

pon-pt 800 – 1900, sob. 800 – 1400

17

Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 9

„Pro-Vita” 32/215-28-23

pon-pt 800 – 2000, sob. 800 – 1400

18

Czechowice-Dziedzice, pl. J.Pawła II 4/1

„W Rynku” 32/215-28-27

pon-pt 800 – 2000, sob. 800 – 1400

19

Czechowice-Dziedzice,
ul. Sienkiewicza 4/1

„Zdrowie” 32/215-33-44

pon-pt 800 – 1800

20

Dankowice, ul. Św. Wojciecha 12

33/845-90-13

pon-pt 800 – 1700, sob. 900 – 1200

21

Jasienica, ul. Cieszyńska 933

„Familia” 33/818-00-15

pon-pt 730 – 2000, sob. 800 – 1500

22

Jaworze, ul. Szkolna 7

„Jaworzańska” 33/817-22-32

pon-pt 730 – 1900, sob. 800 – 1400

23

Jaworze, ul. Zdrojowa 138

„Ostoja” 33/819-24-42

pon-pt 730 – 2000, sob. 800 – 1500, niedz. . 800 – 1200

24

Jaworze, ul. Bielska 38

„Apteka przy Wiarusie”
33/815-40-98

pon-pt 800 – 1900, sob. 800 – 1800,
niedz. 900 – 1300

25

Kaniów,
ul. Batalionów Chłopskich  15a

„Apteka Dobrych Rad”
32/210-11-20

pon-pt 800 – 1830, sob. 800 – 1200

26

Kobiernice, ul. Żywiecka 10A

„Pod Dębem” 33/810-84-81

pon-pt 800 – 2100, sob. 800 – 2000, niedz. 900 – 1400

27

Kobiernice, ul. Żywiecka 6

„Panaceum” 33/810-87-73

pon-pt 800 – 2000, sob. 800 – 1400

28

Kozy, ul. Lipowa 2

„Pod Lipami”  Nowa Farmacja
33/444-69-56

pon-pt 800 – 1900

29

Kozy, ul. Przecznia 2

„Apteka w Kozach” 33/821-37-93

pon-pt 800 – 2100, sob. 800 – 1800

30

Kozy, ul. Bielska 147

„Arnika” 33/821-42-07

pon-pt 800 – 2000, sob. 800 – 1400

31

Kozy, ul. Ludowa 4

„Barbara” 33/817-46-48

pon-pt 800 – 1900, sob. 800 – 1300

32

Ligota, ul. Miliardowicka 62

„Wrzos” 32/210-13-84

pon-pt 730 – 1900, sob. 730 – 1500

33

Mazańcowice 22

33/815-54-22

pon-pt 830 – 1700, sob. 900 – 1300

34

Międzyrzecze Górne 433

„Bursztynowa” 33/815-58-16

pon-pt 800 – 1800, sob. 800 – 1300

35

Pisarzowice, ul. Bielska 46A

„Isofarm” 33/819-10-76

pon-sob 700 – 2100,
niedz. 900 – 2000

36

Pisarzowice, ul. Zdrowa 4

„Na Zdrowej” 33/845-94-19

pon-pt 730 – 1800, sob. 800 – 1300

37

Porąbka, Rynek 3

„Farmana” 33/810-62-26

pon-pt 800 – 1800, sob. 900 – 1400

38

Szczyrk, ul. Beskidzka 69

„Dbam o zdrowie” 33/817-85-16

pon-pt 800 – 1900, sob. 900 – 1400

39

Szczyrk, ul. Myśliwska 11

„Pod Skrzycznem” 33/817-90-66

pon-pt 800 – 2000, sob. 800 – 1600

40

Szczyrk, ul. Beskidzka 16

„Pod Starą Pocztą” 33/829-93-50

pon-pt 800 – 2200, sob. 800 – 2000, niedz. 1000 – 1800

41

Wilamowice, ul. Paderewskiego 15

33/815-03-76

pon-pt 800 – 1900

42

Wilamowice, Rynek 5

„Bliska Apteka” 33/307-00-78

pon-pt 800 – 1900, sob. 800 – 1500

43

Wilamowice, Rynek 2

"Medena" 33/845-71-01

pon-pt 730 – 1900, sob. 730 – 1300, niedz. 900 – 1100

44

Wilkowice, ul. Wyzwolenia 31

„Dbam o zdrowie” 33/821-65-45

pon-pt 800 – 1800, sob. 800 – 1400

45

Zabrzeg, ul. Widna 1

„Na Widnej” 32/214-68-10

pon-pt 800 – 1800, sob. 800 – 1400


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/52/385/14
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 22 maja 2014 r.

Harmonogram dyżurów pełnionych w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy,  przez apteki ogólnodostępne na terenie miasta Czechowice-Dziedzice w roku 2014

1. Wykaz dyżurujących Aptek

Termin

Nazwa i adres dyżurującej apteki

Godziny pracy

28.12.2013 - 04.01.2014r.

„Max”, Czechowice-Dziedzice, ul. Niepodległości 10A

Całodobowo

04.01 – 11.01

„Eureka”, Czechowice-Dziedzice, ul. Piłsudskiego 12

Całodobowo

11.01 – 18.01

„Europejska”, Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 17

Całodobowo

18.01 – 25.01

„Ojca Pio”, Czechowice-Dziedzice, ul. Jagiellońska 13

Całodobowo

25.01 – 01.02

„Apteka Dobrych Rad Prima”, Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1c

Całodobowo

01.02 – 08.02

„Hygieja”, Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta 18a

Całodobowo

08.02 – 15.02

„Galenika”, Czechowice-Dziedzice, ul. Makuszyńskiego 6

Całodobowo

15.02 – 22.02

„W Rynku”, Czechowice-Dziedzice, pl. J.Pawła II 4/1

Całodobowo

22.02 – 01.03

„Pro-Vita”, Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 9

Całodobowo

01.03 – 08.03

„Hipokrates IV”, Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 189

Całodobowo

08.03 – 15.03

„Max”, Czechowice-Dziedzice, ul. Niepodległości 10A

Całodobowo

15.03 – 22.03

„Hygieja”, Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta 18a

Całodobowo

22.03 – 29.03

„Europejska”, Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 17

Całodobowo

29.03 – 05.04

„Ojca Pio”, Czechowice-Dziedzice, ul. Jagiellońska 13

Całodobowo

05.04 – 12.04

„Apteka Dobrych Rad Prima”, Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1c

Całodobowo

12.04 – 19.04

„Galenika”, Czechowice-Dziedzice,  ul. Makuszyńskiego 6

Całodobowo

19.04 – 26.04

„Eureka”, Czechowice-Dziedzice, ul. Piłsudskiego 12

Całodobowo

26.04 – 03.05

„Hygieja”, Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta 18a

Całodobowo

03.05 – 10.05

„W Rynku”, Czechowice-Dziedzice, pl. J.Pawła II 4/1

Całodobowo

10.05 – 17.05

„Pro-Vita”, Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 9

Całodobowo

17.05 – 23.05

„Hipokrates IV”, Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 189

Całodobowo

23.05 – 30.05

„Max”, Czechowice-Dziedzice, ul. Niepodległości 10A

Całodobowo

31.05 - 01.06

„Hygieja”, Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta 18a

Całodobowo

02.06 - 06.06

„Hygieja”, Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta 18a

800 – 2200

„Lekosfera DGA21” Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 83

2200 - 800

07.06 - 08.06

„Europejska”, Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 17

Całodobowo

09.06 - 13.06

„Europejska”, Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 17

800 – 2200

"Lekosfera DGA21” Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 83

2200 - 800

14.06 - 15.06

„Ojca Pio”, Czechowice-Dziedzice, ul. Jagiellońska 13

Całodobowo

16.06 – 18.06

„Ojca Pio”, Czechowice-Dziedzice, ul. Jagiellońska 13

800 – 2200

"Lekosfera DGA21” Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 83

2200 – 800

19.06

„Ojca Pio”, Czechowice-Dziedzice, ul. Jagiellońska 13

Całodobowo

20.06

„Ojca Pio”, Czechowice-Dziedzice, ul. Jagiellońska 13

800 – 2200

„Lekosfera DGA21” Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 83

2200 – 800

21.06 - 22.06

„Apteka Dobrych Rad Prima”, Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1c

Całodobowo

23.06 - 27.06

„Apteka Dobrych Rad Prima”, Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1c

800 – 2200

„Lekosfera DGA21” Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 83

2200 – 80 0

28.06 - 29.06

„Galenika”, Czechowice-Dziedzice, ul. Makuszyńskiego 6

Całodobowo

30.06 - 04.07

„Galenika”, Czechowice-Dziedzice, ul. Makuszyńskiego 6

800 – 2200

„Lekosfera DGA21” Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 83

2200 – 800

05.07 - 06.07

„Eureka”, Czechowice-Dziedzice, ul. Piłsudskiego 12

Całodobowo

07.07 - 11.07

„Eureka”, Czechowice-Dziedzice, ul. Piłsudskiego 12

800 – 2200

„Lekosfera DGA21” Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 83

2200 - 800

12.07 - 13.07

„Hygieja”, Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta 18a

Całodobowo

14.07 - 18.07

„Hygieja”, Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta 18a

800 – 2200

„Lekosfera DGA21” Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 83

2200 - 800

19.07 - 20.07

„W Rynku”, Czechowice-Dziedzice, pl. J.Pawła II 4/1

Całodobowo

21.07- 25.07

„W Rynku”, Czechowice-Dziedzice, pl. J.Pawła II 4/1

800 – 2200

„Lekosfera DGA21” Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 83

2200 - 800

26.07 - 27.07

„Pro-Vita”, Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 9

Całodobowo

28.07 - 01.08

„Pro-Vita”, Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 9

800 – 2200

„Lekosfera DGA21” Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 83

2200 - 800

02.08 - 03.08

„Hipokrates IV”, Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 189

Całodobowo

04.07 - 08.07

„Hipokrates IV”, Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 189

800 – 2200

„Lekosfera DGA21” Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 83

2200 - 800

09.08 - 10.08

„Max”, Czechowice-Dziedzice, ul. Niepodległości 10A

Całodobowo

11.08 - 14.08

„Max”, Czechowice-Dziedzice, ul. Niepodległości 10A

800 – 2200

„Lekosfera DGA21” Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 83

2200 - 800

15.08

„Max”, Czechowice-Dziedzice, ul. Niepodległości 10A

Całodobowo

16.08 - 17.08

„Hygieja”, Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta 18a

Całodobowo

18.08 - 22.08

„Hygieja”, Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta 18a

800 – 2200

”Lekosfera DGA21” Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 83

2200 - 800

23.08 - 24.08

„Europejska”, Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 17

Całodobowo

25.08 - 29.08

„Europejska”, Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 17

800 – 2200

”Lekosfera DGA21” Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 83

2200 - 800

30.08 - 31.08

„Ojca Pio”, Czechowice-Dziedzice, ul. Jagiellońska 13

Całodobowo

01.09 - 05.09

„Ojca Pio”, Czechowice-Dziedzice, ul. Jagiellońska 13

800 – 2200

”Lekosfera DGA21” Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 83

2200 - 800

06.09 - 07.09

„Apteka Dobrych Rad Prima”, Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1c

Całodobowo

08.09 - 12.09

„Apteka Dobrych Rad Prima”, Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1c

800 – 2200

”Lekosfera DGA21” Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 83

2200 - 800

13.09 - 14.09

„Galenika”, Czechowice-Dziedzice, ul. Makuszyńskiego 6

Całodobowo

15.09 - 19.09

„Galenika”, Czechowice-Dziedzice, ul. Makuszyńskiego 6

800 – 2200

”Lekosfera DGA21” Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 83

2200 - 800

20.09 - 21.09

„Eureka”, Czechowice-Dziedzice, ul. Piłsudskiego 12

Całodobowo

22.09 - 26.09

„Eureka”, Czechowice-Dziedzice, ul. Piłsudskiego 12

800 – 2200

„Lekosfera DGA21” Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 83

2200 - 800

27.09 - 28.09

„Hygieja”, Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta 18a

Całodobowo

29.09 - 03.10

„Hygieja”, Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta 18a

800 – 2200

„Lekosfera DGA21” Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 83

2200 - 800

04.10 -  05.10

„W Rynku”, Czechowice-Dziedzice, pl. J.Pawła II 4/1

Całodobowo

06.10 - 10.10

„W Rynku”, Czechowice-Dziedzice, pl. J.Pawła II 4/1

800 – 2200

„Lekosfera DGA21” Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 83

2200 - 800

11.10 - 12.10

„Pro-Vita”, Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 9

Całodobowo

13.10 - 17.10

„Pro-Vita”, Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 9

800 – 2200

„Lekosfera DGA21” Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 83

2200 - 800

18.10 - 19.10

„Hipokrates IV”, Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 189

Całodobowo

20.10 - 24.10

„Hipokrates IV”, Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 189

800 – 2200

„Lekosfera DGA21” Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 83

2200 - 800

25.10 - 26.10

„Max”, Czechowice-Dziedzice, ul. Niepodległości 10A

Całodobowo

27.10 - 31.10

„Max”, Czechowice-Dziedzice, ul. Niepodległości 10A

800 – 2200

„Lekosfera DGA21” Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 83

2200 - 800

01.11 - 02.11

„Hygieja”, Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta 18a

Całodobowo

03.11 - 07.11

„Hygieja”, Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta 18a

800 – 2200

„Lekosfera DGA21” Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 83

2200 - 800

08.11 - 09.11

„Ojca Pio”, Czechowice-Dziedzice, ul. Jagiellońska 13

Całodobowo

10.11

„Ojca Pio”, Czechowice-Dziedzice, ul. Jagiellońska 13

800 – 2200

„Lekosfera DGA21” Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 83

2200 - 800

11.11

„Ojca Pio”, Czechowice-Dziedzice, ul. Jagiellońska 13

Całodobowo

12.11 - 14.11

„Ojca Pio”, Czechowice-Dziedzice, ul. Jagiellońska 13

800 – 2200

„Lekosfera DGA21” Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 83

2200 - 800

15.11 - 16.11

„Apteka Dobrych Rad Prima”, Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1c

Całodobowo

17.11 - 21.11

„Apteka Dobrych Rad Prima”, Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1c

800 – 2200

„Lekosfera DGA21” Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 83

2200 - 800

22.11 - 23.11

„Galenika”, Czechowice-Dziedzice, ul. Makuszyńskiego 6

Całodobowo

24.11 - 28.11

„Galenika”, Czechowice-Dziedzice, ul. Makuszyńskiego 6

800 – 2200

„Lekosfera DGA21” Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 83

2200 - 800

29.11 – 30.11

„Eureka”, Czechowice-Dziedzice, ul. Piłsudskiego 12

Całodobowo

01.12 - 05.12

„Eureka”, Czechowice-Dziedzice, ul. Piłsudskiego 12

800 – 2200

„Lekosfera DGA21” Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 83

2200 - 800

06.12 - 07.12

„Hygieja”, Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta 18a

Całodobowo

08.12 - 12.12

„Hygieja”, Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta 18a

800 – 2200

„Lekosfera DGA21” Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 83

2200 - 800

13.12 - 14.12

„W Rynku”, Czechowice-Dziedzice, pl. J.Pawła II 4/1

Całodobowo

15.12 - 19.12

„W Rynku”, Czechowice-Dziedzice, pl. J.Pawła II 4/1

800 – 2200

„Lekosfera DGA21” Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 83

2200 - 800

20.12 - 21.12

„Europejska”, Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 17

Całodobowo

22.12 - 24.12

„Europejska”, Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 17

800 – 2200

„Lekosfera DGA21” Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 83

2200 - 800

25.12 - 26.12

„Europejska”, Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 17

Całodobowo

27.12 - 28.12

„Pro-Vita”, Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 9

Całodobowo

29.12 - 31.12

„Pro-Vita”, Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 9

800 – 2200

„Lekosfera DGA21” Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 83

2200 - 800

2. Oprócz harmonogramu określonego w pkt. 1, dostęp do świaczeń zabezpiecza Apteka „Lekosfera DGA21” Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 83, czynna całodobowo.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe