Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA-4210-49(8)/2015/240/XIII/AZa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 30 października 2015r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe