Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 1 marca 2016r.

w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2016 r. w Domu Pomocy Społecznej Senior Residence w Katowicach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)

ustalam

średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2016 roku:

w Domu Pomocy Społecznej Senior Residence w Katowicach przy ulic Pijarskiej 4 na kwotę 3800,00 zł.

Prezydent Miasta Katowice


Marcin Krupa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe