Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Prezydenta Miasta Racibórz; Wójta Gminy Lubomia

z dnia 19 września 2016r.

w sprawie powierzenie przez Gminę realizacji zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu Gminy Lubomia, określenie szczegółowych zasad uczęszczania dziecka na w/w zajęcia oraz zasad wzajemnych rozliczeń z tego tytułu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe