Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/139/2016 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 27 października 2016r.

w sprawie ustalenia wzoru informacji oraz deklaracji składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe