Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA.4210.52(13).2016.198.XV.AZa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 13 grudnia 2016r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe