Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/403/17 Rady Gminy Jasienica

z dnia 9 lutego 2017r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/468/14 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jasienica na lata 2014-2018

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe