Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/429/17 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie przekształcenia Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Piekarach Śląskich poprzez zmianę jej siedziby

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe