Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe