Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/190/17 Rady Gminy Świnna

z dnia 9 listopada 2017r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świnna

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe