Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miasta Tychy

z dnia 25 stycznia 2018r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Miasta Tychy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe