Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/424/18 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VI/38/11 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe