Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr ED.031.1.1.2018 Prezydenta Miasta Żory; Wójta Gminy Pawłowice

z dnia 19 lutego 2018r.

w sprawie powierzenia miastu Żory przez gminę Pawłowice prowadzenia nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na okres od 01.01.2018 r. do 31.08.2018 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe