Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/434/18 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 28 marca 2018r.

w sprawie podziału Gminy Cieszyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe